15 พฤษภาคม 2562 น้ำป่าหลากอุทยานฯรามคำแหงเตือนชาวบ้านรับมือ

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_394353/

จากที่บริเวณ เทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย มีฝนตกต่อเนื่อง นานกว่า 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.30 น. ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง 150 มิลเมตร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากยอดเขาหลวงอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ไหลบ่าลงสู่ลำธารด้านล่างอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วและแรง

นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง กล่าวว่าน้ำป่าที่หลากครั้งนี้แยกออกเป็นหลายสาย จากเขาลงถนนพระร่วง และไหลหลากลงพื้นที่รอบอุทยานฯ ในเขตพื้นที่ ต.นาเชิงคีรี ต.ศรีคีรีมาศ และ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ผ่านลงลำห้วยสาขา โดยรอบ และผ่านบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นบางส่วน แต่ยังไม่สามารถสำรวจความเสียหายได้ได้

ส่วนบ้านเรือนราษฎรทางอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ได้มีการประกาศเตือนราษฎรโดยรอบให้เตรียมรับมือแล้วและต้องคอยรับน้ำหลาก ตลอดช่วงคืนนี้ (15 พ.ค.62) และหากไม่มีฝนตกซ้ำลงมาอีกในคืนนี้ เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และทางอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จะได้สำรวจความเสียหายต่อไปสำหรับเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนั้น มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตกสายรุ้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรัง รองลงมาคือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ตามลำดับ